Balíček pro OSVČ

Balíček pro OSVČ
Balíček pro OSVČ
Kód zboží 900001
Cena bez DPH 2 397 Kč
Cena včetně DPH 2 900 Kč
Množství
Vložit do košíku
Vlastnosti

Balíček pro OSVČ

Sada osmi dokumentů, které pomůžou Vaší podnikatelské činnosti zajistit soulad s GDPR. Balíček je určen pro OSVČ s pár zaměstnanci nebo bez zaměstnanců a obsahuje tyto dokumenty:

1. Základní zásady pro OSVČ

Vzor podává OSVČ informaci o postupu při zajištění ochrany osobních údajů v rámci GDPR a to zejména pro podmínky zpracování osobních údajů, základních práv fyzických osob (zákazníků), základní povinnosti OSVČ, postup OSVČ k zajištění GDPR a dalších důležitých skutečností.

2. Pracovní smlouva na dobu neurčitou s mlčenlivostí

3. Pracovní smlouva na dobu určitou s mlčenlivostí

Vzor pracovní smlouvy s uvedeními ustanoveními o GDPR a podle současné platné úpravy, zejména zákoníku práce. Ustanovení smlouvy zakotvují ochranu zaměstnavatelů OSVČ před jednáním zaměstnanců, kteří porušují GDPR a další zákonné ustanovení.

4. Souhlas

Vzor upravuje text pro OSVČ, jako správce osobních údajů, v souvislosti se vznikem povinnosti OSVČ podle GDPR na zpracování a uchovávání osobních údajů za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením GDPR pro fyzickou osobu.

5. Informace o zpracovávání osobních údajů pro zaměstnance - vzor

Vzor upravuje povinnost firmy k informování zaměstnance o zpracovávání osobních údajů o zaměstnanci a to zejména o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, účelu zpracovávání a poučení o právech zaměstnanců ( např. právo na výmaz, právo vznést námitku apod.)

6. Smlouva o zpracování osobních údajů - neboli zpracovatelská smlouva - vzor

Vzor smlouvy upravuje zajištění ochrany osobních údajů fyzických osob ( např. zaměstnanců, klientů), které v souvislosti s poskytováním služeb pro společnost zpracovává externí firma ( např. externí účetní apod). Jde o smlouvu  mezi firmou a zpracovatelem. Na konci smlouvy jsou vysvětlivky.

7. Informace na internet

Vzor informaci informuje subjekty údajů o tom, jaké osobní údaje OSVČ (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování svých služeb, právního jednání, práv a povinnosti fyzických a právnických osob, pracovněprávních vztahů a kontaktech s třetími osobami, k jakým účelům a jak dlouho OSVČ tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

8. Zápatí na mailovou komunikaci

Vzor poskytuje upozornění třetím osobám, že OSVČ postupuje podle pravidel o GDPR.