Balíček pro OSVČ s více zaměstnanci

Balíček pro OSVČ s více zaměstnanci
Balíček pro OSVČ s více zaměstnanci
Kód zboží 900019
Cena bez DPH 4 628 Kč
Cena včetně DPH 5 600 Kč
Množství
Vložit do košíku
Vlastnosti

Balíček pro OSVČ s více zaměstnanci

Sada deseti dokumentů, které pomůžou Vaší podnikatelské činnosti zajistit soulad s GDPR. Balíček je určen pro OSVČ, která má více zaměstnanců a obsahuje tyto dokumenty:

1. Základní zásady pro OSVČ s více zaměstnanci

Stručná informace zpracovaná v souladu s platným právním řádem o GDPR v důsledku technologického pokroku pokrok v oblasti informačních a komunikačních technologií. Postup ukazující možnost přípravy pro zpracování osobních údajů a provedení příslušných kroků k zamezení možného sankčního uplatnění ze strany příslušného orgánu.

2. Směrnice na ochranu osobních údajů šablona

Vzor směrnice upravuje a zajišťuje soulad s GDPR v rámci správy fyzické podnikající osoby a zpracovává povinnosti fyzické podnikající osoby k prokázání naplnění všech principů a požadavků GDPR. Vzor upravuje zejména zpracování osobních údajů, vymezení základních pojmů, přístup subjektu údajů k informacím, dobu zpracování osobních údaj, získávání osobních údajů, informování a práva subjektu údajů, kontrolní činnost, předávání osobních údajů, zabezpečení informačního systému a další nutné skutečnosti k zajištění GDPR v rámci podnikatelské činnosti.

3. Dohoda o mlčenlivosti

Vzor dohody upravuje podmínky, za kterých budou zpracovateli poskytnuty a/nebo zpřístupněny důvěrné informace týkající se správce, jeho spřízněných osob a/nebo klientů správce, a které jsou nezbytně nutné pro účely ochrany osobních údajů fyzických osob a vzájemné plnění dle základní smlouvy, včetně stanovení povinností zpracovatele ve vztahu k ochraně důvěrných informací, se kterými se smluvní strany seznámí v rámci jednání o spolupráci a následné spolupráci.

4. Pracovní smlouva na dobu neurčitou s mlčenlivostí

5. Pracovní smlouva na dobu určitou s mlčenlivostí

Vzory pracovních smluv s uvedenými ustanoveními o GDPR a podle současné platné úpravy, zejména zákoníku práce. Ustanovení smlouvy zakotvují ochranu zaměstnavatelů podnikající osoby před jednáním zaměstnanců, kteří porušují GDPR a další zákonné ustanovení.

6. Souhlas

Vzor upravuje text pro fyzické podnikající osoby, jako správce osobních údajů, v souvislosti se vznikem povinnosti společnosti podle GDPR na zpracování a uchovávání osobních údajů za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením GDPR pro fyzickou osobu.

 7. Informace o zpracovávání osobních údajů pro zaměstnance - vzor

Vzor upravuje povinnost firmy k informování zaměstnance o zpracovávání osobních údajů o zaměstnanci a to zejména o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, účelu zpracovávání a poučení o právech zaměstnanců ( např. právo na výmaz, právo vznést námitku apod.)

8. Smlouva o zpracování osobních údajů - neboli zpracovatelská smlouva - vzor

Vzor smlouvy upravuje zajištění ochrany osobních údajů fyzických osob ( např. zaměstnanců, klientů), které v souvislosti s poskytováním služeb pro společnost zpracovává externí firma ( např. externí účetní apod). Jde o smlouvu  mezi firmou a zpracovatelem. Na konci smlouvy jsou vysvětlivky.

9. Informace na webovou stránku

Vzor informací informuje subjekty údajů o tom, jaké osobní údaje fyzická podnikající osoba (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování svých služeb, právního jednání, práv a povinnosti fyzických a právnických osob, pracovněprávních vztahů a kontaktech s třetími osobami, k jakým účelům a jak dlouho fyzická podnikající osoba tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

10. Zápatí do mailové komunikace

Vzor poskytuje upozornění třetím osobám, že fyzická podnikající osoba postupuje podle pravidel o GDPR.